El-eftersyn

Få et kvalificeret eleftersyn hos Rugaard El / Total Security Alarm

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder. 

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Rugaard El / Total Security Alarm til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Rugaard El / Total Security Alarm er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation. 

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Rugaard El / Total Security Alarm desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene. 

Prisen for udførelse af el-eftersyn kan koste mellem 2.000,00 kroner og 5.000 kroner. Prisen er afhængig af hvor stor ejendommen er, alder på ejendom og det faktiske tidsforbrug. Typisk vil en ejendom med mange fejl, tage en del længere tid, at udføre el-eftersyn på og derfor bliver eftersynet også dyrere.


Kontakt os for yderligere information på tlf. 8634 2600

Du kan læse mere om el-eftersyn her.

Hvad er et el-eftersyn?

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis. 

Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.